Wybory do Kolegium Elektorów UŁ w grupie studentów

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UŁ przyjęła terminarz wyborów uzupełniających w grupie studentów Wydziału Zarządzania oraz II tury wyborów na Wydziale Filologicznym i Wydziale Prawa i Administracji do Kolegium Elektorów UŁ na kadencję 2024-2028.

Wybory przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – modułu wyborów systemu USOSweb (znajdującego się w zakładce „DLA WSZYSTKICH” po zalogowaniu się do USOSweb). 

Na Wydziale Filologicznym oraz na Wydziale Prawa i Administracji przeprowadzona zostanie II tura głosowania w dniu 2 lutego 2024 r. w godzinach od 08:00 do 18:00.

Na Wydziale Zarządzania głosowanie w wyborach uzupełniających odbędzie się w dniu 2 lutego 2024 r. w godzinach od 10:00 do 18:00.

Zgłaszanie kandydatur – Wydział Zarządzania

Kandydaci posiadający bierne prawo wyborcze mogą zgłaszać swoje kandydatury tylko samodzielnie, drogą elektroniczną – poprzez wysłanie zgłoszenia kandydatury za pomocą poczty elektronicznej na adres ukwss@uni.lodz.pl

Termin zgłoszeń mija 2 lutego br. o godzinie 8:00.

Zgłoszenie kandydatury musi być przesłane z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu studenta w USOSweb i musi zawierać następujące informacje:

  • imię, nazwisko kandydata/kandydatki
  • numer albumu
  • Wydział UŁ
  • wskazanie organu, do którego student/studentka kandyduje.

Przesłanie zgłoszenia kandydatury oznacza zgodę na podanie do publicznej wiadomości faktu zgłoszenia oraz sprawdzenie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów UŁ praw wyborczych osoby studiującej.

Pełna treść komunikatów znajduje się w załączonych dokumentach:

 

Materiał: Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego UŁ
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ