Uroczystości z okazji 78. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego

Uroczystym posiedzeniem Senatu społeczność Uniwersytetu Łódzkiego uczciła przypadającą 24 maja 78. rocznicę powstania największej łódzkiej uczelni. Podczas uroczystości w auli im. prof. Wacława Szuberta osoby szczególnie zasłużone dla uczelni zostały uhonorowane medalami uniwersyteckimi.

Uroczyste posiedzenie Senatu UŁ

Posiedzenie Senatu rozpoczęło wprowadzenie na salę sztandaru Uniwersytetu Łódzkiego oraz odśpiewanie przez uniwersytecki chór hymnu państwowego. Rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska powitała zaproszonych na uroczystość gości: przedstawicieli innych łódzkich uczelni, dziekanów wydziałów UŁ, reprezentantów administracji wojewódzkiej i samorządowej.  

W swym wystąpieniu rektor UŁ odwołała się do początków tworzonego tuż po zakończeniu II wojny światowej Uniwersytetu, będącego kontynuatorem dorobku i tradycji powstałego w 1928 roku w Łodzi Oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej – zalążka życia akademickiego w naszym mieście (za 5 lat będziemy obchodzić 100-lecie Łodzi Akademickiej). 

Dziś społeczność Uniwersytetu Łódzkiego liczy 28 498 osób, z czego 24 750 osób to studenci i doktoranci.  

Jesteśmy nie tylko największą uczelnią w centralnej Polsce, ale również jednym z największych pracodawców w regionie. Na naszej uczelni pracuje 3757 osób. Wykłada 2249 nauczycieli akademickich, w tym 563 profesorów uczelni i 211 profesorów tytularnych. Od początku istnienia uczelni nadano 6304 stopnie naukowe doktora oraz 2570 doktora habilitowanego. W sposób rzeczywisty wpływamy na rozwój światowej nauki: w latach 2017-2022 zrealizowaliśmy ponad 750 projektów na łączną kwotę ponad 331 mln zł, dodatkowo ze środków IDUB finansujemy ponad 200 projektów za kwotę blisko 10 milionów złotych  

– mówiła prof. Elżbieta Żądzińska, podkreślając, że nie zmarnowaliśmy tych 78 lat.

Uroczyste posiedzenie Senatu UŁ 

Jednak – zdaniem rektor UŁ – era „samotnych wysp” w nauce już minęła. Najbardziej przełomowe projekty badawcze prowadzone są dziś przez duże zespoły wybitnych naukowców. Badacze coraz bardziej angażują się w rozwiązywanie problemów współczesnego świata. Zarówno w Polsce, jak i za granicą UŁ szuka coraz silniejszych partnerstw, które pomogą pokazać jego potencjał badawczy i dydaktyczny. Jednym z nich z nich jest sojusz Uniwersytetów Europejskich - UNIC.  

Podpisana przez 10 uniwersytetów, w tym oczywiście przez UŁ, nowa misja UNIC zawiera szczegółowy wykaz działań i inicjatyw. Podkreśla odnowione cele UNIC w nadchodzących latach, przede wszystkim wprowadzenie modeli międzyinstytucjonalnego nauczania i badań.  Nowa misja sojuszu obejmuje również mieszkańców Łodzi, gdyż duży nacisk położono na flagowy projekt sojuszu UNIC, czyli „CityLabs", który tworzy możliwości wymiany wiedzy między uczelniami a mieszkańcami i władzami miast, w których działają. 

Łączeniu sił przez naukowców i uczelnie służy również Łódzkie Partnerstwo Akademickie i deklaracja zacieśniania współpracy między łódzkimi uczelniami publicznymi, jaką Uniwersytet Łódzki podpisał pod koniec ubiegłego roku z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Medycznym, Akademią Muzyczną, Akademią Sztuk Pięknych oraz Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną. 

Chcemy wspólnie działać dla dobra społeczności akademickiej, lecz także dla miasta i województwa oraz wszystkich obecnych i potencjalnych partnerów w kraju i za granicą. Wierzę, że Łódzkie Partnerstwo Akademickie jest wejściem w nową jakość funkcjonowania Łodzi Akademickiej i początkiem – jak mawiamy na UŁ za profesorem Tadeuszem Kotarbińskim – dobrej roboty

– podkreśłała prof. Elżbieta Żądzińska, odwołując się do pierwszego rektora UŁ.

 

Współpraca obejmuje najważniejsze misje uczelni Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego: działalność naukową i artystyczną, kształcenie oraz relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jej podstawą jest solidarność, tolerancja, zaangażowanie i szacunek dla pracowników, doktorantów i studentów łódzkiej społeczności akademickiej.

 

Dziś, w dniu święta Uniwersytetu Łódzkiego, możemy z dumą patrzeć w nadchodzącą przyszłość. Jesteśmy silnym i aktywnym ośrodkiem naukowym, centrum nowoczesnego kształcenia oraz uczelnią sprawczą, mającą realny wpływ na rzeczywistość i społeczeństwo. Życzę Państwu, aby nadal w codziennej pracy towarzyszyła Wam misja Uniwersytetu Łódzkiego, by rzetelnie prowadzić badania, mądrze kształcić kolejne pokolenia i być użytecznym dla społeczeństwa  

– zakończyła rektor UŁ swoje wystąpienie. 

Następnie odbyła się ceremonia dekoracji medalami uniwersyteckimi osób zasłużonych dla uczelni. 

Medale Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ) otrzymali:  

 • dr Giuseppe Arduino – przewodniczący Sekcji Ecohydrology, Water Quality and Water Education w Division of Water Science UNESCO IHP   
 • prof. dr hab. Aleksy Awdiejew (Uniwersytet Jagielloński)  
 • prof. Wolfgang Braungart (Uniwersytet w Bielefeld)  
 • prof. dr hab. Feliks Czyżewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)  
 • prof. Hieronim Jakubowski (Uniwersytet Rutgersa) 
 • dr Remi Wattier (Uniwersytet Burgundzki)  
 • ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)  
 • Santander Bank Polska  

Rektor UŁ wręcza medale podczas uroczystego posiedzenia Senatu UŁ

Medale Universitas Lodziensis Merentibus otrzymali:  

 • prof. dr hab. Zbigniew Anusik (Wydział Filozoficzno-Historyczny)  
 • prof. dr hab. Jerzy Długoński (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)  
 • prof. dr hab. Lucyna Domańska (Wydział Filozoficzno-Historyczny)  
 • prof. dr hab. Aneta Koceva-Chyła (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)  
 • prof. dr hab. Janusz Markowski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)  
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Wydział Zarządzania)  
 • prof. dr hab. Barbara Różalska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)  
 • dr hab. Wiesław Szymczak, prof. UŁ (Wydział Nauk o Wychowaniu)  
 • prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Wydział Filologiczny)  
 • prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński (Wydział Filologiczny)  
 • prof. dr hab. Zofia Wysokińska (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)  
 • prof. dr hab. Maciej Zalewski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)  

Medale Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo za wybitną działalność organizacyjną lub naukowo-badawczą na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego otrzymali studenci i doktoranci:  

 • Alicja Cienkowska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)  
 • mgr Agata Dąbrowska (Wydział Prawa i Administracji)  
 • Agnieszka Dukalska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)  
 • mgr Katarzyna Kurpet (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)  
 • mgr Eliza Matusiak (Wydział Filologiczny)  
 • mgr Joanna Paprzycka (Wydział Nauk Geograficznych)  
 • mgr Irena Podolska-Rutkowska (Wydział Filozoficzno-Historyczny)  
 • mgr Jakub Sroka (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych). 

Uroczyste posiedzenie Senatu UŁ zakończyło „Gaude Mater Polonia" w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Łódzkiego. 

Materiał i redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ 

Zdjęcia: Maciej Andrzejewski, CKiPR UŁ