Przywódca Przyszłości: Jak zmieni się rola lidera w erze sztucznej inteligencji? – prezentacja raportu

Zespół złożony z ekspertów Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją działający przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz EY Business Academy Polska opublikował pierwszy raport w Polsce na temat postrzegania przez liderów i liderki sztucznej inteligencji. Za kluczowe kompetencje w dobie rozwoju AI uznano empatię, za przełomowe narzędzie – systemy rekomendujące liderom i liderkom rozwiązania problemów decyzyjnych. Jednocześnie co piąta osoba liderska obawia się, że takie systemy będą prowadziły do zbyt dużego konformizmu. Komentuje dr hab. Artur Modliński, Kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją, współtwórca raportu.

Artur Modliński, zapowiedź komentarza

Dynamika zmian sprawa, że coraz częściej pracownicy i liderzy zadają sobie pytanie o stabilność swojego zatrudnienia oraz bardziej filozoficznie — o cel egzystencji. Praca wirtualna, która upowszechniła się po pandemii COVID-19 dała szansę, aby więcej czasu spędzać poza biurem, a z drugiej strony zatomizowała społeczeństwo, rozluźniła więzi pracowników z pracodawcami i zwiększyła konkurencję o największe talenty.

Wiodące trendy – Internet Rzeczy (IoT) i Wszechrzeczy (IoE), blockchain, metawersum, multimodalna sztuczna inteligencja i technologie kwantowe

To jednak nie koniec zmian, które czeka świat w najbliższych latach. Patrząc w przyszłość, eksperci przewidują, że w nadchodzącej dekadzie wiodącymi trendami będą Internet Rzeczy (IoT) i Wszechrzeczy (IoE), blockchain, metawersum, multimodalna sztuczna inteligencja i technologie kwantowe. Kluczową stanie się umiejętność efektywnego tworzenia synergii między człowiekiem i maszyną oraz rozwijanie w firmach cobotyki. Wszystkim tym zmianom towarzyszy niepewność. Jeszcze nigdy społeczeństwo nie mierzyło się z tak dynamicznymi zmianami, które dotyczą zarówno bogatych, jak i biednych, kobiet i mężczyzn, krajów rozwiniętych i rozwijających się.

Konieczność dostosowywania się do nowych trendów, ciągłe zdobywanie nowych umiejętności, poszukiwanie sensu, budowanie własnej tożsamości na wartościach — to największe wyzwania w dobie Czwartej i Piątej Rewolucji Cyfrowej. Gdzie w tej dynamice odnajdują się liderzy i liderki? Jak widzą swoją przyszłość? Gdzie dostrzegają szanse, a gdzie zagrożenia płynące z wdrażania innowacji technologicznych?

Przywódca Przyszłości – wyniki raportu

Na te pytania odpowiada „Przywódca Przyszłości: Jak zmieni się rola lidera w erze sztucznej inteligencji?” raport przygotowany wspólnie przez zespół EY Business Academy, coachkę i trenerkę Małgorzatę Jakubicz oraz Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją działające przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 

Na pierwszym etapie 10 liderów i liderek zostało zaproszonych do udziału w badaniu jakościowym, którego celem było stworzenie kafeterii odpowiedzi dla 14 pytań sformułowanych podczas planowania projektu. Na drugim etapie, formularz ankiety w formie elektronicznej został udostępniony liderom i liderkom. W badaniu wzięło udział 720 osób, z czego 58,47% stanowiły kobiety. Dominującą grupą były osoby w wieku 35–44 lat (42%) oraz 25–54 lata (35,69%).

Raport „Przywództwo przyszłości” ukazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty wpływu transformacji cyfrowej i sztucznej inteligencji na liderów i liderki. Z jednej strony AI pozwala na oszczędność czasu, lepszą organizację pracy i skupienie się na relacjach międzyludzkich. Z drugiej strony, wprowadza obawy o utratę pracy, presję wydajności oraz przeciążenie informacyjne. Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między korzystaniem z technologii a zachowaniem autentyczności i wartości ludzkich w zarządzaniu. Organizacje stają zatem przed wyzwaniem czerpania wartości z integracji cyfryzacji z pracą ludzką i wspierania liderów w adaptacji do nowych technologii, jednocześnie dbając o ich dobrostan i rozwój kompetencji

- mówi dr hab. Artur Modliński, Kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją. 


28% badanych wyraziło obawę przed utratą pracy na rzecz AI

Transformacja cyfrowa budzi lęki związane z automatyzacją, która może zastąpić ludzką pracę. Liderzy obawiają się, że ich rola zostanie zmniejszona lub całkowicie wyeliminowana, co wpływa na ich dobrostan psychiczny i zawodowy.

Ponadto, 22% respondentów zauważyło, że AI może prowadzić do mniejszego wykorzystania potencjału ludzkiego intelektu. Automatyzacja wielu zadań intelektualnych może powodować, że ludzkie zdolności analityczne i twórcze będą mniej wykorzystywane, co obniża wartość intelektualną pracy człowieka.

Co ciekawe, 21% uczestników badania odczuwa presję związaną z koniecznością dorównania wydajności AI. Sztuczna inteligencja jest w stanie wykonywać zadania szybciej i z mniejszym marginesem błędu, co stawia przed liderami wysokie wymagania wydajnościowe, prowadząc do wzrostu stresu i presji zawodowej.

Za szczególnie ciekawe uznać można, że 35% badanych wskazało, że AI pozwala im poświęcić więcej czasu na budowanie i utrzymywanie relacji z ludźmi. Automatyzacja rutynowych zadań daje liderom więcej czasu na interakcje z pracownikami, co może poprawić atmosferę w pracy i zwiększyć zaangażowanie zespołu. Dodatkowo 34% respondentów dostrzega, że AI upraszcza wykonywanie codziennych obowiązków. Automatyzacja procesów i zadań administracyjnych pozwala liderom skupić się na bardziej strategicznych aspektach zarządzania, co poprawia efektywność operacyjną i uwalnia czas na relacje interpersonalne.

Treść raportu

Autor: dr hab. Artur Modliński

Redakcja: Wydział Zarządzania UŁ