Postępy w międzynarodowym projekcie SUSEDI

Międzynarodowe konsorcjum projektu SUSEDI opublikowało kolejne dokumenty, dotyczące holistycznej transformacji instytucji edukacyjnych w kierunku zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem podejścia WIA (Whole Institution Approach).

Trwają prace nad opracowaniem ram systemowych z filarami (tj. obszarami pracy, takimi jak społeczne, pedagogiczne i organizacyjne) oraz domenami w ramach filarów. Uniwersytet Łódzki w projekcie SUSEDI reprezentują pracownicy Wydziału Zarządzania – dr Anna Wronka, dr Marta Raźniewska oraz dr Agata Rudnicka

Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy osób zaangażowanych w edukację i zrównoważony rozwój, umożliwienie instytucjom edukacyjnym opracowanie jasnej wizji tego, co oznacza dla nich zrównoważony rozwój i pracę na rzecz transformacji jednostek, grup, organizacji, społeczności i systemów poprzez rozwój kompetencji potrzebnych w tym zakresie.


Więcej w drugim newsletterze projektu: http://www.mmclearningsolutions.com/Depository/Document/13986/Document.pdf?fbclid=IwAR149qc4IS-FGu0BFmAG21ljSWm6zNNL-n7diYCtoaYRxC8PpCtcm1gDbD8, mediach społecznościowych projektu 
fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090103397262 oraz na stronie internetowej https://susedi.projectsgallery.eu.

 

Redakcja: Wydział Zarządzania UŁ