Odnowienia doktoratów po 50 latach – piękna tradycja UŁ

Duch Akademii, podniosła atmosfera, niezwykłe wspomnienia i moc wzruszeń towarzyszyły tegorocznej, właśnie zakończonej edycji uroczystego odnowienia doktoratów naukowców Uniwersytetu Łódzkiego po 50 latach.

Zwyczaj odnawiania doktoratów został zapoczątkowany przez Senat UŁ w 2000 roku. Do tej pory uhonorowano w ten sposób 119 wybitnych przedstawicieli uczelni, którzy szczególnie zasłużyli się dla nauki lub kultury polskiej. W tym roku do tego grona dołączyło 14 kolejnych naukowców. 

Uroczystości (w tym roku odbyły się w trzech częściach) tradycyjnie już zorganizowano w Sali Kominkowej uniwersyteckiego Pałacu Biedermanna. Każdą rozpoczynało odegranie hymnu państwowego i wystąpienie rektor UŁ prof. Elżbiety Żądzińskiej, która w kilku słowach przybliżała piękną tradycję uczelni, jaką stało się odnawianie doktoratów.  

Fotorelacja z uroczystości

W przypadku każdego laureata uroczystość (w obecności dziekana macierzystego wydziału) rozpoczynało wygłoszenie laudacji na jego cześć przez naukowca, zwykle wychowanka lub współpracownika. Po odczytaniu dyplomu (w języku łacińskim) i wręczeniu go uhonorowanym, głos zabierali sami laureaci. I tu we wspaniałych wystąpieniach, często okraszanych anegdotami, nie brakowało wzruszających wspomnień z bliższej lub dalszej przeszłości minionego 50-lecia, odwołań do autorytetów, podsumowań wspaniałej kariery naukowej. 

Część oficjalną uroczystości kończyło wykonanie Gaude Mater Polonia, a dla uhonorowanych przychodził czas spotkań, często po wielu latach, ze współpracownikami i wychowankami, przyjęcia od nich gratulacji, a następnie wspólnej radości przy lampce wina w gronie członków rodzin zaproszonych na uroczystość. 

W tym roku uroczyście odnowiono doktoraty: 

12 czerwca:  

 • prof. dr hab. Joanny Radziejewskiej-Lebrecht – wniosek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska  
 • prof. dr hab. Zofii Szwedy-Lewandowskiej – wniosek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
 • dr Anny Marii Wasiak – wniosek z Wydziału Chemii

 13 czerwca:   

 • dr hab. Krystyny Iwińskiej-Knop – wniosek z Wydziału Zarządzania  
 • prof. dr. hab. Jana Jeżaka – wniosek z Wydziału Zarządzania    
 • dr. Jana Reka – wniosek z Wydziału Filologicznego  
 • prof. Haliny Gajdamowicz – wniosek z Wydziału Nauk o Wychowaniu.  

17 czerwca (wszystkie wnioski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego) 

 • prof. dr. hab. Stanisława Rudolfa  
 • prof. dr hab. Anny Buchner-Jeziorskiej  
 • dr. hab. Kazimierza Kowalewicza  
 • dr. hab. Andrzeja Piotrowskiego  
 • dr Janiny Tobery  
 • prof. dr hab. Danuty Walczak-Duraj   
 • prof. dr. hab. Marka Ziółkowskiego 

NAUKOWCY UŁ UHONOROWANI ODNOWIENIEM DOKTORATU PO 50 LATACH 

Materiał: Centrum Komunikacji i PR UŁ 
Zdjęcia: Maciej Andrzejewski, Bartosz Kałużny (CKiPR UŁ)