Naukowcy z WZ UŁ będą promować umiejętności cyfrowe i zwalczać dezinformację

Zespół Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania UŁ jest częścią projektu Teachers 4.0 Digital ("Nauczyciele 4.0 Epoka cyfrowa"), którego celem jest wzmocnienie pozycji nauczycieli w promowaniu umiejętności cyfrowych i zwalczaniu dezinformacji w europejskich klasach. Projekt zainaugurował swoje działania podczas spotkania w Atenach w Grecji w dniach 1-2 lutego 2024 r.

logo Teachers 4.0 Digital

Projekt zrzesza 17 partnerów, przedstawicieli: uniwersytetów, ministerstw, ośrodków szkolenia nauczycieli i sieci europejskich z 7 krajów UE, którzy będą opracowywać kursy budowania potencjału zawodowego nauczycieli i ich ciągłego cyfrowego rozwoju. Wszystko po to, aby wspierać młodych ludzi, przyszłych obywateli, w krytycznym myśleniu, dokonywaniu świadomych wyborów online i zachowaniu bezpieczeństwa w cyfrowym świecie.

Projekt "Nauczyciele 4.0 Epoka cyfrowa" zainaugurował swoje działania podczas spotkania w Atenach w Grecji w dniach 1-2 lutego 2024 r.

Inauguracja projektu - zdjęcie grupowe uczestników

Inauguracja projektu - zdjęcie grupowe uczestników

Spotkanie było okazją dla partnerów do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i zaplanowania pierwszych kroków w kierunku osiągnięcia zamierzonych rezultatów projektu, którymi są:

  • opracowanie kompleksowego programu nauczania, który będzie przewodnikiem dla nauczycieli i wychowawców, w jaki sposób mogą uczyć swoich uczniów umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozwoju w epoce cyfrowej,
  • opracowanie kursu uniwersyteckiego na temat zwalczania dezinformacji i umiejętności cyfrowych: Oprócz włączenia elementów umiejętności cyfrowych do wszystkich kursów kształcenia nauczycieli, dostępny będzie specjalny kurs dotyczący zwalczania dezinformacji, budowania odporności, a także umiejętności cyfrowych i informacyjnych,
  • rozwój platformy e-learningowej służącej podnoszeniu kwalifikacji tysięcy nauczycieli i edukatorów szkół podstawowych i średnich, która będzie oferować kurs "Nauczyciele 4.0 Epoka cyfrowa" w formacie blended learning w sześciu językach europejskich: bułgarskim, angielskim, greckim, włoskim, polskim i rumuńskim

 

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia ALL DIGITAL 

 

 

Redakcja: Wydział Zarządzania UŁ