Naukowcy WZ UŁ prelegentami podczas Międzynarodowego Kongresu Energetyczna Regeneracja Miast

W dniach 30-31 maja 2023 r. w Łodzi odbędzie się Międzynarodowy Kongres "Energetyczna Regeneracja Miast". Wydarzenie będzie poświęcone polityce i procesom regeneracji miast w kontekście przemian energetycznych, a do udziału zaproszono ekspertów z całego świata.

Wiceprzewodniczącym Rady Programowej Kongresu jest prof. dr hab. Tadeusz Markowski, a podczas wydarzenia w roli prelegentów wystąpią także dr hab. Dominik Drzazga z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem oraz dr Agata Rudnicka z Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ. 

Cykl Kongresowy Regeneracja Miast to wyjątkowe wydarzenie, poruszające tematykę regeneracji i zrównoważonego rozwoju miast, organizowane przez ruch Open Eyes Economy i Miasto Łódź. Pierwsza edycja, która odbyła się w 2021 roku, poświęcona była rozwojowi miast przemysłowych, a kongres 2022 upłynął pod hasłem "Klimatyczna Regeneracja Miast". 

Międzynarodowy Kongres "Energetyczna Regeneracja Miast" jest już trzecim wydarzeniem w cyklu. Celem Konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń, a także próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.
 

W programie wydarzenia:


Więcej informacji oraz program na stronie wydarzenia


Redakcja: Wydział Zarządzania UŁ