Najlepsze prace o rynku kapitałowym – konkurs dla studentów

Fundacja GPW zaprasza studentki i studentów do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową na temat rynku kapitałowego o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW. W tym roku wybrane zostaną najlepsze prace magisterskie, licencjackie oraz rozprawy doktorskie.

W konkursie mogą wziąć udział również autorzy i autorki prac na temat zastosowania nowych technologii w działaniu rynku kapitałowego. Prace można przesyłać do 31 października 2024 roku.  

Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 40.000 zł. 

Wśród nagród są trzy wyróżnienia specjalne, które zostaną przyznane przez patronów konkursu: 

  • w wysokości 3000 zł – za pracę licencjacką lub magisterską na temat długoterminowego oszczędzania i inwestowania za pośrednictwem Pracowniczych Planów Kapitałowych ufundowana przez PFR Portal PPK, 
  • w wysokości 3000 zł – za pracę magisterską o tematyce funduszy inwestycyjnych, od Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, 
  • w wysokości 5000 zł – za pracę magisterską o tematyce funduszy inwestycyjnych od TFI PZU S.A.   

  Więcej informacji na temat konkursu

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ