Minihackathon dla studentów kierunku Automatyzacja Procesów Biznesowych (BPA)

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wraz z EY został zorganizowany hackathon dla studentów ostatniego roku kierunku Automatyzacja procesów biznesowych.

Minihackathon dla studentów ostatniego roku kierunku Automatyzacja procesów biznesowych został zorganizowany wspólnie z firmą EY. Konkurs miał na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie nauki na kierunku, rozwój umiejętności programistycznych oraz pracy zespołowej wśród studentów.
Głównym zadaniem uczestników minihackathonu było zautomatyzowanie procesu odczytywania danych z portalu pracuj.pl i automatycznego generowania na ich podstawie raportów. Case ten został starannie przygotowany przez organizatorów z EY Polska, aby zapewnić uczestnikom ambitne i realne wyzwanie technologiczne.

Pomysłodawcami takiej formy prowadzonych zajęć i ich opiekunami merytorycznymi byli po raz kolejny dr Dominika Kaczorowska-Spychalska i dr hab. Artur Modliński. Opiekunem merytorycznym ze strony firmy EY był Dawid Kazimierczak.
Po intensywnej rywalizacji i kilkutygodniowej pracy nad projektami wyłoniono zwycięzców. 1 miejsce zdobył zespół studentów w składzie: Edyta Maślak, Robert Bartnik, Antoni Pietruszka, Mateusz Kajl. 

uczestnicy wydarzenia z EY

O wygranej zadecydowała oryginalność pomysłu, w którym studenci przedstawili proces automatycznego pobierania danych dotyczących ofert pracy przy użyciu języka Python, wizualizacji zebranych informacji w narzędziu MS Excel z użyciem VBA oraz automatycznej wysyłki mailowej całego raportu dla zdefiniowanych wcześniej odbiorców.
Grupa została doceniona za wnikliwe zrozumienie potrzeb biznesowych i ukierunkowanie rozwiązania na wymagania klienta. Wyróżnienie przez EY Polska podkreśla również, że studenci kierunku Automatyzacja procesów biznesowych, realizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, są dobrze przygotowani do wyzwań zawodowych, czekających na nich w przyszłych miejscach pracy.
Serdecznie gratulujemy!