Medal Merentibus dla prof. dra hab. Tadeusza Markowskiego

24 maja 2023 r. z okazji obchodów 78. rocznicy powstania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu. Podczas wydarzenia osoby szczególnie zasłużone dla uczelni zostały uhonorowane medalami uniwersyteckimi. W gronie odznaczonych znalazł się prof. dr hab. Tadeusz Markowski z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem, który otrzymał Medal Merentibus za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Całe życie zawodowe profesora dra hab. Tadeusza Markowskiego jest związane z Uniwersytetem Łódzkim. W roku 1973 ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1979 r. uzyskał stopień doktora, w 1987 r. – doktora habilitowanego, a w 1999 r. – tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 2000 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Za działalność na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego wielokrotnie otrzymywał Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne. 

Rektor wręcza medal prof. Tadeuszowi Markowskiemu

Profesor Markowski należy do elity polskich naukowców zajmujących się szeroko rozumianymi badaniami regionalnymi i lokalnymi oraz strukturami przestrzennymi ze szczególnym ukierunkowaniem na współczesne problemy rozwoju ośrodków miejskich oraz ich znaczenie w funkcjonowaniu i rozwoju układów terytorialnych. Opublikował ponad 250 pozycji. Wśród nich najbardziej rozpoznawalna i najczęściej cytowana jest monografia "Zarządzanie rozwojem miast" (Warszawa 1999), która szybko weszła do klasyki polskiej literatury naukowej. 

Profesor Markowski jest specjalistą łączącym w swych badaniach spojrzenie na rozwiązywane problemy z punktu widzenia kilku dyscyplin: nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów, a także geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarki przestrzennej. Brał również udział w licznych projektach naukowo-badawczych i rozwojowych oraz nimi kierował.

Medale Merentibus

Zapraszamy do zapoznania się z profilem prof. Markowskiego na stronie poświęconej osobom odznaczonym Medalem Merentibus, a także z relacją z uroczystości z okazji 78. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Redakcja: Wydział Zarządzania UŁ