AI Leaders: międzynarodowy projekt o etycznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji na WZ

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wystartował międzynarodowy projekt „AI Leaders: Ethical AI for Future Business Leaders”, finansowany z Programu Erasmus+. Wydział jest liderem projektu, w którym udział biorą również partnerzy z Niemiec, Danii, Portugalii, Irlandii i Hiszpanii. Projekt potrwa do końca 2025 roku, a jego celem jest zwiększenie potencjału edukacyjnego uczelni w zakresie sztucznej inteligencji poprzez promowanie jej etycznego wykorzystania.

W ramach projektu opracowany zostanie szereg rezultatów, np. raporty badawcze, studia przypadków i otwarte zasoby edukacyjne (OER), które obejmą problemy związane z etycznym zastosowaniem sztucznej inteligencji w biznesie i dydaktyce. Celem uczestników projektu jest przeprowadzenie hackathonów i walidacja opracowanych materiałów z interesariuszami, które następnie znajdą zastosowanie w nauczaniu zarówno osób studiujących, jak również liderów i liderek biznesu.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjnego uczelni w zakresie sztucznej inteligencji poprzez promowanie etycznego wykorzystania AI, a w szczególności przygotowanie przyszłych liderów i liderek biznesu do opracowywania i stosowania rozwiązań AI zgodnych z europejskimi wartościami i wytycznymi etycznymi.

Zespół w składzie dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ (kierownik projektu i międzynarodowego konsorcjum projektowego) oraz dr hab. Artur Modliński i dr Marta Olasik reprezentujący Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją, wytrwale pracują, aby dostarczyć istotnych materiałów szkoleniowo-dydaktycznych.

Sztuczna inteligencja będzie miała olbrzymi wpływ na instytucje szkolnictwa wyższego oraz sposoby uczenia się i nauczania. Wraz z niezwykle szybkim postępem technologii, AI oferuje bezprecedensowe możliwości personalizacji doświadczeń edukacyjnych, optymalizacji zasobów edukacyjnych i wspiera adaptacyjne metody nauczania. Wykorzystując sztuczną inteligencję, instytucje szkolnictwa wyższego mogą m.in. zwiększyć zaangażowanie studentów i sprzyjać lepszemu zrozumieniu złożonych tematów. Jednak pomimo oczywistych korzyści, nadal istnieje znaczna luka w programach edukacyjnych w zakresie zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. W ramach projektu AI Leaders dostrzegliśmy potrzebę pilnego opracowania programu edukacyjnego dla osób studiujących oraz kadry akademickiej, pozwalającego wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w edukacji


- mówi dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ, kierownik projektu i międzynarodowego konsorcjum projektowego.
 

W projekcie AI Leaders opracowane zostaną następujące zadania:

  • Opracowanie raportów badawczych, studiów przypadków oraz zestawów narzędzi edukacyjnych skoncentrowanych na AI,
  • Opracowanie innowacyjnych otwartych zasobów edukacyjnych (OER), które obejmą problemy związane z etycznym zastosowaniem sztucznej inteligencji w biznesie i dydaktyce,
  • Przeprowadzenie hackathonów o tematyce „AI w zarządzaniu biznesem”,
  • Walidacja opracowanych materiałów z interesariuszami, co pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które będą bliższe potrzebom przyszłych pracodawców.

Etyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji to jedno z największych wyzwań dla współczesnego biznesu. Dane, informacje i tworzona na tej podstawie wiedza stanowią źródło przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, a przez to zasoby szczególnie narażone na nieetyczne praktyki. Bezpieczeństwo danych konsumenckich, algorytmy niedyskryminujące użytkowników i niewprowadzające ich w błąd stają się ważnymi tematami praktycznie na całym świecie. Podczas trwania naszego projektu stworzymy materiały, które pomogą uczyć jak tworzyć przestrzeń biznesową, w której sztuczna inteligencja i etyka podążają tą samą ścieżką

- podkreśla dr hab. Artur Modliński, principal investigator / główny badacz
 

Zespół projektu, zdjęcie grupowe

Redakcja: Wydział Zarządzania UŁ