Sztuczna inteligencja w reklamie - czy AI stanie się kreatywnym twórcą zdjęć reklamowych?

Znaczenie technologii w przemyśle kreatywnym wzrasta. Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence - AI) pisze opowiadania, maluje własne obrazy, komponuje muzykę i przygotowuje fotografie. A efekty jej pracy zachwycają coraz szerszą grupę odbiorców, zafascynowanych tym co nowe i unikalne, a czasem po prostu kontrowersyjne. Twórcy poszukują nowych dróg dotarcia do naszej świadomości i wrażliwości, łącząc to co duchowe i ulotne z technologiczną perspektywą otaczającego nas świata. W takim ujęciu sztuczna inteligencja może stać się pomostem w budowaniu nowych relacji między światem sztuki i jej twórców, a człowiekiem i kulturą, w której jest on osadzony. Czy znajdzie to swoje komercyjne zastosowanie?

Znakomitym przykładem wydaje się być branża reklamowa, w której sztuczna inteligencja może stać się przysłowiowym „game changerem”. Z jednej strony wielokrotnie podkreśla się jej wymiar instrumentalny, postrzegając ją jako narzędzie pozwalające optymalizować podejmowane działania, a także zwiększać ich skuteczność i efektywność. Równocześnie jednak wzrasta zainteresowanie możliwościami wykorzystania AI w obszarach dotychczas zarezerwowanych dla człowieka - wymagających jego kreatywności.

mówi dr Dominika Kaczorowska-Spychalska
z Centrum Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego  

Sztuczna inteligencja, ale nie tylko ona, stała się bowiem swego rodzaju ucieleśnieniem możliwości realizacji projektów i kampanii reklamowych w sposób szybszy, zautomatyzowany, bardziej precyzyjny i, co najważniejsze, tańszy niż kiedykolwiek wcześniej. Analizując zetabajty danych AI pozwala wyszukiwać kluczowe dla odbiorców treści i dostosować je do zachowań i poziomu percepcji konsumentów, optymalizując przy tym czas jak są oni skłonni przeznaczyć na konsumpcję tego typu komunikatów. Ma też niewątpliwie wpływ na wybór mediów i konkretnych form reklamy, tak by za ich pośrednictwem optymalizować zarówno ponoszone koszty, jak i osiągane rezultaty. W oparciu o dane historyczne pozwala budować profile rzeczywistych i potencjalnych klientów, a także znakomicie sprawdza się w modelowaniu ich zachowań, osadzając prezentowane treści w pożądanym przez odbiorcę kontekście. I chociaż to tylko jedne z wielu dostępnych na rynku możliwości, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że AI zostanie z nami na lata, mając istotny wpływ na dalszy rozwój branży reklamowej i specyfikę pracy zatrudnionych w niej osób.

W świecie gdzie informacja jest na wyciagnięcie ręki, reklama musi być nie tylko odpowiedzią na obecne potrzeby konsumentów, ale także przejawem umiejętności ich przewidywania i kreowania w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem szerokiej perspektywy rynku i zachodzących na nim zmian. Wykorzystywane obecnie generatory zdjęć oparte na AI już wkrótce mogą okazać się ciekawą alternatywą dla marketerów. Pozwalają one bowiem na odtworzenie w sposób coraz bardziej realistyczny produktów czy usług, które będą przedmiotem kampanii reklamowej. I chociaż eksperci zwracają uwagę, że wciąż jeszcze nie wszystkie uzyskane w ten sposób zdjęcia są kompletne, skoncentrowane na detalach czy w pełni estetyczne i wyglądające naturalnie, to jednocześnie podkreślają, że wzrost możliwości tego typu narzędzi to tylko kwestia czasu. Towarzyszący temu technoentuzjazm wymaga jednak osadzenia go w realiach prawnych i etycznych, a także akceptacji i zaufania ze strony odbiorców komunikatów reklamowych.

Czy zatem AI stanie się kolejną muzą dla twórców reklamowych, umożliwiając im nieprzebrane możliwości wizualizacji ich pomysłów? Czy wygenerowane przez nią zdjęcia wzbudzą zachwyt konsumentów, wpływając na ich decyzje nabywcze? Czy dzięki niej marketerzy i przygotowywane przez nich kampanie okażą się jeszcze bardziej ekspresyjne i angażujące czy raczej doprowadzą do zmierzchu tego co dzisiaj uznajemy za kreatywne?  

Na chwilę obecną, jestem przekonany, że będziemy używać AI przy projektach o charakterze masowym, jednocześnie to co unikalne nadal powierzając człowiekowi i jego oryginalnej twórczości. Trzeba mieć jednak świadomość, że wykorzystanie AI w przemysłach kreatywnych, w tym w reklamie, może wiązać się z ryzykiem nadużyć i manipulacji. Takim obszarem mogą być chociażby sytuacje, w których oczekując niepowtarzalnej ludzkiej pracy, otrzymamy efekt pracy AI. Będzie to szczególnie istotne z perspektywy związanych z tym kosztów.

wskazuje Olgierd Cygan z firmy Future Company

O badaniach nad wykorzystaniem AI jako twórcy zdjęć reklamowych oraz poziomie ich społecznej akceptacji opowiemy 22. października 2022 na  Wydziale Zarządzania UŁ w trakcie webinaru „AI Advertising - jak bardzo sztuczna inteligencja zmieni świat reklamy?” który odbywa się w ramach kolejnej edycji Nocy Innowacji Fundacji Digital Poland, a także w trakcie Festivalu Filmteractive 25-27 października 2022 r. podczas wystąpienia „AI Advertising - między kreatywnością a awangardą”.

Sztuczna inteligencja w reklamie może stać się pomostem łączącym interesy marek,  konsumentów i marketerów, ale tylko wtedy, gdy wszyscy nauczymy się ją wykorzystywać w sposób umiejętny i odpowiedzialny.

Autorka komentarza:
dr Dominika Kaczorowska-Spychalska
Centrum Inteligentnych Technologii
Wydział Zarządzania UŁ

Autorzy badań:
dr Dominika Kaczorowska-Spychalska jest Dyrektorem Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję Lidera podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się w szczególności sztuczną inteligencją (AI) i Internetem Rzeczy (IoT) oraz ich implikacją w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią, w tym problematyka Digital Ethics. Jest autorką (w części współautorką) licznych publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, w tym czasopismach branżowych, jak i zagranicznych. Była w grupie specjalistów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”, a w 2020 roku znalazła się wśród laureatek rankingu Perspektyw Top 15 Women in 5G. Ekspert Instytutu Kościuszki, który jest kluczowym think-tankiem w tej części Europy, podejmującym liczne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach UE i NATO. W tym roku została laureatką konkursu Centrum Inteligentnego Rozwoju - Naukowiec Przyszłości, w kategorii Badania przyszłości.

Olgierd Cygan jest entuzjastą świata cyfrowego, przedsiębiorcą i edukatorem branżowym. Od przeszło 25 lat zajmuje się światem digital, w tym w szczególności jego strona reklamowa, a także problematyka transformacji cyfrowej. Wraz ze wspólnikiami założył i prowadzi firmy: Future.Company, zajmującą się doradztwem w zakresie transformacji cyfrowej oraz SMART ENGINE oferującą automatyzację produkcji reklam cyfrowych. Od 12 lat prowadzi również Filmteractive Festival, którego jest pomysłodawcą. To unikalne, na skalę europejską, coroczne wydarzenie poświęcone cyfrowemu rozwojowi sektorów kreatywnych.  Otrzymał tytuł Człowieka Roku od IAB Polska, a redakcja Media i Marketing Polska wyróżniła jego wkład w rozwój branży tytułem "Edukatora branżowego". Zasiada także w gremium Digital Academy Fundacji Digital Poland zrzeszającej wybitnych i niezależnych ekspertów świata cyfrowego.