Jak planować logistykę i zakupy w firmie podczas pandemii?

Pandemia COVID-19 już niemal od roku diametralnie zmienia nasze życie, ale także sposób, w jaki zarządzane są firmy. W mgnieniu oka zmieniły się zasady i reguły prowadzenia biznesu – dla jednych było to źródłem problemów, dla innych – szansą na rozwój.

Szczególnym wyzwaniem są kwestie logistyczne, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa. Jak planować zakupy i ustalać korzystne warunki handlowe? Jaki horyzont czasowy mieć na uwadze? Jak nadzorować stany magazynowe? Jak wybierać dostawców lub organizować sprawy związane z transportem? Na te pytania można uzyskać odpowiedź m.in. podczas szkoleń online organizowanych przez Wydział Zarządzania UŁ, prowadzone przez praktyka oraz wykładowcę dra Piotra Sosnowskiego

 

Pandemia COVID-19 zmienia nasze życie. Menedżerowie i przedsiębiorcy zostali postawieni w zupełnie nowej sytuacji, która wymaga dużej elastyczności i szybkiego dostosowywania się do kolejnych zmian. Sposoby zarządzania przedsiębiorstwem zaczęły podlegać innym regułom niż dotychczas. Dla jednych oznacza to powstanie nowych problemów i wyzwań. Dla innych jest to szansa na rozwój.  

 

Dla niektórych przedsiębiorstw, również tych związanych z logistyką, zmiany w biznesie wywołane przez nową sytuację na świecie okazały się pomyślne. Niektóre przedsiębiorstwa sektora TSL (np. UPS1) odnotowały rekordowy wzrost przychodów: 24 mld USD za czwarty kwartał 2020 r. Oznacza to wzrost o 21% licząc rok do roku2. Należy jednak pamiętać, że zarządzanie zakupami i logistyka to obszary działalności wielu przedsiębiorstw, nie tylko tych działających bezpośrednio w branży TSL. Są one źródłem problemów i wyzwań zarówno dla kierownictwa, jak i pracowników. Tymczasem zakupy to nie tylko miejsce oszczędności w firmie. To źródło przewagi konkurencyjnej i optymalizacja procesów. To element szerszej strategii firmy, dlatego tak ważny jest proces ich planowania.  

 

Niezależnie od okoliczności, logistyka i zarządzanie zakupami są kluczowe dla zachowania ciągłości łańcuchów dostaw – szczególnie, kiedy możliwości przemieszczania towarów zostały ograniczone. Bez sprawnej logistyki przedsiębiorstwa będą doświadczać trudności w zaspokajaniu potrzeb swoich odbiorców. Natomiast bez sprawnego zarządzania zakupami skuteczna współpraca z dostawcami nie będzie możliwa. 

 

Do wyzwań z obszaru zarządzania zakupami należy zaliczyć m. in. badanie rynku dostawców, ich wybór oraz ocenę. Z kolei problemy z zakresu logistyki to np. ustalanie poziomu stanów magazynowych zapasów w taki sposób, aby ich zakup i obsługa były jak najmniej kosztowne. Wyzwaniom tym można sprostać na wiele sposobów. Do oceny dostawców można wykorzystać m.in. kwestionariusze oceny i samooceny dostawców. Z kolei problemy związane ze stanami magazynowymi można rozwiązać wprowadzając stany normatywne.  

 

Wszystkie osoby, które chciałyby poszerzyć lub usystematyzować swoją wiedzę w tych tematach, zapraszamy na szkolenia online, które pozwolą poznać specyfikę funkcji logistyki i zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie, nauczyć się korzystać z odpowiednich narzędzi pracy logistyka i menedżera zakupów oraz dokonać wymiany wiedzy i doświadczeń. 

 

1 https://logistyka.rp.pl/logistyka-kontraktowa/9406-ups-z-rekordowym-wzrostem-przychodow [dostęp: 28.01.2021 r.] 

2 https://www.pb.pl/przychody-ups-w-gore-o-ponad-20-proc-1107159 [dostęp: 02.02.2021 r.]