Akademia Młodego Ekonomisty to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany od kilkunastu lat przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z uczelniami.

Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie jej do bliższego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Ich termin to poniedziałki w godzinach 17.30-19.00. Spotkania AME mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauka poprzez zabawę). Pierwsza część – teoretyczna (wykłady) – prowadzona jest przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów współpracujących z Fundacją. W drugiej części – praktycznej – każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, biznesmena czy ekonomisty. W nadchodzącej edycji przewidziano zajęcia m.in. na temat zarządzania projektami, dobrobytu gospodarczego, wymiany barterowej, zarządzania sobą w czasie czy też sprawdzonych pomysłów na biznes.

Akademicki charakter nadaje projektowi nie tylko fakt, że zajęcia odbywają się na uczelni, ale także to, że każdy młody student otrzymuje indeks, w którym jest odnotowywana jego obecność na zajęciach. Uczestnicy, którzy na ostatnich zajęciach przystąpią do rozwiązywania testu wiedzy ekonomicznej, mają szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród i otrzymanie dyplomu laureata AME. Zaliczenie semestru uzyskują wszyscy studenci, który wezmą udział w co najmniej czterech spotkaniach.

Podczas zajęć dla młodzieży równolegle odbywają się zajęcia dla rodziców. W najbliższej edycji poprowadzi je doświadczony coach, który wprowadzi uczestników w następujące tematy: Wspieranie miękkich kompetencji dziecka, Nauczanie wartości, O sztuce wyznaczania i osiągania celów, W labiryncie zawodów, czyli o tym, jak pomóc dziecku w kreowaniu planów, Przedsiębiorczy od dziecka, Gimnastyka umysłu w domu.

Zapisy na najbliższą edycję trwają do 28 września 2022 r. >> >>

Harmonogram zajęć dla uczniów i dla rodziców >> >>

Wejdź na stronę www.gimversity.pl i dowiedz się więcej o projekcie.

 

Szczegółowych informacji o edycjach organizowanych przez WZ UŁ udziela:
Marta Górecka
Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. promocji i relacji z otoczeniem, pokój 105
E-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl