Kierownik Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich
dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ


Konsultacje:  

piątek, soboty, po wcześniejszym umówieniu                           
za pośrednictwem e-mail: ilona.swiatek@uni.lodz.pl