Projekt RiEcoLab - szkolenia i warsztaty w połączeniu z mentoringiem dla pracowników UŁ

Eksperci projektu RiEcoLab zapraszają do współpracy zespoły badawcze (od 2 do 5 osób) oraz indywidualnych badaczy i badaczki realizujących prace z zakresu B+R w Uniwersytecie Łódzkim.

logo i nazwa projektu RiEcoLab

Celem współpracy jest wsparcie projektów badawczych w zakresie zwiększenia ich potencjału komercjalizacyjnego. Możliwy jest rozwój projektu poprzez uwzględnienie założeń z zakresu inwestycji ukierunkowanych na korzystny wpływ społeczny i środowiskowy (ang. Impact Investment) oraz odpowiedzialnych badań i rozwoju (ang. Responsible Research and Innovation).

Zarówno Impact Investment, jak i Responsible Research and Innovation, są obecnie priorytetowymi agendami w programach Unii Europejskiej a włączanie elementów tych koncepcji do projektów badawczych podnosi konkurencyjność w aplikowaniu o zewnętrzne środki finansowe.

Tematyka zainteresowań badawczych musi być powiązana z inteligentnymi specjalizacjami województwa łódzkiego i dotyczyć: innowacyjnego przemysłu medycznego, farmaceutyków i kosmetyków; IT i projektowania spersonalizowanego; zrównoważonego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

Przewidywane zaangażowanie czasowe uczestników wynosi około 10 godzin. Udział w projekcie wiąże się z wynagrodzeniem.

Rekrutacja do udziału w projekcie rozpoczyna się 21 listopada 2022 r. o godz.12.00 poprzez stronę internetową https://riecolab.eu/pl/uol/

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie projektu.

 

 

Źródło grafiki: Strona projektu RiEcoLab

Redakcja: Wydział Zarządzania