Wydział Zarządzania UŁWydział Zarządzania UŁ
PODYPLOMOWE STUDIA SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG NORM ISO SERII 9000
Uniwersytet ŁódzkiUniwersytet ŁódzkiUniwersytet Łódzki
Lloyd's Register Quality AssuranceLloyd's Register Quality Assurance

Adresaci Studiów

Osoby posiadające wykształcenie wyższe zarówno pierwszego (licencjat, inżynier), jak i drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny np. lekarz).

O Studiach

Studia prowadzone są przez Katedrę Logistyki wraz ze strategicznym partnerem o najwyższej renomie międzynarodowej wśród jednostek certyfikujących systemy zarządzania oraz personel (auditorów, menedżerów) Lloyd's Register Quality Assurance.

Zajęcia prowadzą także menedżerowie najlepszych światowych korporacji (Fortune 500), legitymujący się bardzo wysokimi, profesjonalnymi kwalifikacjami oraz posiadający bardzo duże doświadczenie zawodowe.

Absolwentami studiów są m.in. menedżerowie oraz specjaliści z zakresu zarządzania jakością: ABB, BOT S.A., Coca Cola, Carlsberg, Corning Cable Systems, PGF S.A. Philips, Shell, TP S.A., UPS, Warta S.A.

Zakres Studiów

Obejmuje najnowsze spektrum zagadnień tematycznych związanych z zarządzaniem jakością obowiązujących jako standardy w Unii Europejskiej:

Cel Studiów

Zapoznanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie z metodyką wdrażania systemów zarządzania jakością, systemów zintegrowanych (zarządzania, jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy), systemów sektorowych.

aulaUzyskanie przez Uczestników Studiów formalnych kwalifikacji menedżerskich i auditorskich (auditora wewnętrznego) potwierdzających wysoki poziom merytorycznego ich przygotowania w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem jakością.

Studia są zorganizowane we współpracy z LQRA, która umożliwia słuchaczom uzyskanie dyplomów:

Zakres tematyczny Studiów obejmuje najnowsze spektrum zagadnień tematycznych związanych z zarządzaniem jakością obowiązujących jako standardy w Unii Europejskiej oraz praktykowane już powszechnie kanony w kontaktach ogólnoświatowych.

Koszty materiałów oraz wszystkich egzaminów i wydanych certyfikatów LRQA są wliczone w cenę Studiów.