Faculty of Management | Structure of the Faculty | Wersja polska
Background information
Didactic activity
Staff members
Research agenda
International cooperation
Action fot Poland's preparation to integration with the European Union
Chosen publications of DEIP's staff 1991-2000
Doktoraty i habilitacje
New books

Address:

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
90-237 Łódź
Matejki 22/26
tel: + 48 42 635 50 65
fax: + 48 42 635 51 92
e-mail:
zppp@uni.lodz.pl