Kierunek Rachunkowość

 

Studia I stopnia

stacjonarne w języku polskim

 

rok


I

grupa 1

grupa 2

grupa 3


II

grupa 1

grupa 2

grupa 3

grupa 4

III

grupa 1

grupa 2

grupa 3

grupa 4

Przedmioty kierunkowe