2 ZUZB_IT

Plan może ulegać modyfikacjom. Prosimy o śledzenie na bieżąco rozkładu zajęć.
Przedstawiony plan stanowi aktualną wersję i jest nadrzędny wobec tych zamieszczonych w USOS.


Data publikacji: 09-06-2021

  13.03.2021
Sob
27.03.2021
Sob
10.04.2021
Sob
  17.04.2021
Sob
24.04.2021
Sob
08.05.2021
Sob
  05.06.2021
Sob
19.06.2021
Sob
1.
8.15 - 9.00
Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
 1.
8.15 - 9.00
    Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
1.
8.15 - 9.00
Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
2.
9.05 - 9.50
Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
 2.
9.05 - 9.50
    Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
2.
9.05 - 9.50
Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
3.
10.00 - 10.45
Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
 3.
10.00 - 10.45
    Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
3.
10.00 - 10.45
Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
*Seminarium magisterskie
PROMOTOR
on-line
4.
10.50 - 11.35
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
4.
10.50 - 11.35
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
4.
10.50 - 11.35
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
mgr K. Turkowski
on-line
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
mgr K. Turkowski
on-line
5.
11.45 - 12.30
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
5.
11.45 - 12.30
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
5.
11.45 - 12.30
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
mgr K. Turkowski
on-line
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
mgr K. Turkowski
on-line
6.
12.35 - 13.20
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
6.
12.35 - 13.20
*[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
*[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
6.
12.35 - 13.20
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
mgr K. Turkowski
on-line
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
mgr K. Turkowski
on-line
7.
13.30 - 14.15
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[W] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
7.
13.30 - 14.15
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
 7.
13.30 - 14.15
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
mgr K. Turkowski
on-line
*[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
mgr K. Turkowski
on-line
8.
14.20 - 15.05
[W] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
[W] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
[W] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
8.
14.20 - 15.05
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[C] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
 8.
14.20 - 15.05
   
9.
15.15 - 16.00
[W] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
[W] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
[W] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
9.
15.15 - 16.00
[C] Zarządzanie wymaganiami - REQB
dr A. Grudzińska-Kuna
on-line
[C] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
 9.
15.15 - 16.00
   
10.
16.05 - 16.50
[W] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
[W] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
*[W] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
10.
16.05 - 16.50
[C] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
*[C] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
 10.
16.05 - 16.50
   
11.
17.00 - 17.45
     11.
17.00 - 17.45
[C] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
   11.
17.00 - 17.45
   
12.
17.50 - 18.35
     12.
17.50 - 18.35
[C] Audyt IT
dr inż. M. Szmit
on-line
   12.
17.50 - 18.35
   
13.
18.45 - 19.30
     13.
18.45 - 19.30
     13.
18.45 - 19.30
   
14.
19.30 - 20.15
     14.
19.30 - 20.15
     14.
19.30 - 20.15
   

W - wykład, WG - wykład gościnny, C - ćwiczenia, CK - ćwiczenia konwersatoryjne, LI - laboratorium, L - lektorat, WR - warsztaty,
WO - wykład oryginalny (uczestnictwo zgodnie z zapisami), WH - wykład humanistyczny, WL - wykład za lektorat, SY - symulacja,
* - ostatni termin oznaczonych zajęć z wykładowcą