Kierunek zarządzanie biznesem

Studia II stopnia

niestacjonarne w języku polskim

rok


I

spec. zarządzanie firmą

grupa 1

spec. zarządzanie zasobami IT

grupa 1

lektorat/wykład za lektorat

II

spec. zarządzanie firmą

grupa 1

spec. zarządzanie zasobami IT

grupa 1

przedmioty do wyboru