Kierunek Zarządzanie miastem

Studia I stopnia

stacjonarne w języku polskim

 

rok

 

I

grupa 1

II

grupa 1

przedmioty do wyboru zewnętrzne

wykłady oryginalne

III

grupa 1

przedmioty do wyboru zewnętrzne

wykłady oryginalne