Kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami

 

Studia II stopnia

stacjonarne w języku polskim

rok


I

spec. rachunkowość
z akredytacją ACCA

grupa 1

 

spec. rachunkowość
zarządcza/controlling

grupa 1

grupa 2

spec. rachunkowość
i sprawozdawczość finansowa

grupa 1

 

spec. menedżer finansowy

grupa 1

 

II

spec. rachunkowość
z akredytacją ACCA

grupa 1

 

spec. rachunkowość
zarządcza/controlling

grupa 1

 

spec. rachunkowość
i sprawozdawczość finansowa

grupa 1

 

spec. menedżer finansowy

grupa 1

 

przedmioty do wyboru zewnętrzne