Kierunek Logistyka w biznesie

 

Studia II stopnia

stacjonarne w języku polskim

rok


I

spec. informatyka
w logistyce

grupa 1


spec. zarządzanie łańcuchem dostaw

grupa 1

grupa 2

II

spec. informatyka
w logistyce

grupa 1

 

spec. zarządzanie łańcuchem dostaw

grupa 1

grupa 2

przedmioty do wyboru zewnętrzne