Kierunek Logistyka

Studia I stopnia

stacjonarne w języku polskim

rok


I

grupa 1

grupa 2

grupa 3

II

grupa 1

grupa 2

 

przedmioty do wyboru zewnętrzne

wykłady oryginalne

III

grupa 1

grupa 2

grupa 3

przedmioty do wyboru zewnętrzne

wykłady oryginalne