Kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Studia I stopnia

stacjonarne w języku polskim

rok


I

grupa 1

grupa 2

II

grupa 1

grupa 2

wykłady oryginalne

III

grupa 1

grupa 2

przedmioty do wyboru zewnętrzne

wykłady oryginalne