Kierunek Logistyka

 
 
Studia I stopnia

stacjonarne w języku polskim

rok


I

grupa 1

grupa 2

grupa 3


II

grupa 1

grupa 2

 

 

przedmioty do wyboru kierunkowe

wykłady oryginalne

III

grupa 1

grupa 2

grupa 3

grupa 4

przedmioty do wyboru kierunkowe

przedmioty do wyboru zewnętrzne

wykłady oryginalne

 Studia II stopnia

stacjonarne w języku polskim

rok


I

spec. informatyka
w logistyce

grupa 1


spec. zarządzanie łańcuchem dostaw

grupa 1

grupa 2

II

spec. informatyka
w logistyce

grupa 1

grupa 2

spec. zarządzanie łańcuchem dostaw

grupa 1

grupa 2

przedmioty do wyboru zewnętrzne