Kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia I stopnia

niestacjonarne w języku polskim

rok


II

grupa 1

przedmioty do wyboru zewnętrzne

III

grupa 1

przedmioty do wyboru zewnętrzne i oryginalne