Grupa kierunków zarządzanie

Studia I stopnia

niestacjonarne w języku polskim

rok

 

 

 

 

I

grupa 1

grupa 2

grupa 3

grupa 4

rozkład zajęć laboratoryjnych

rozkład zajęć lektoratowych