f Wydział Zarządzania UŁ - rozkłady zajęć

Studia     Rozkłady zajęć
Rozkłady zajęć w semestrze zimowym 2011/12
   

Organizacja roku akademickiego 2011/12nowy

Terminy zjazdów dla niestacjonarnych studiów zaocznych w semestrze zimowym 2011/12nowy

Plan seminariów dla niestacjonarnych studiów zaocznych I i II stopnia w semestrze zimowym 2011/12nowy
   
 

Nie można wyświetlić komunikatów.

Studia stacjonarne dzienne i niestacjonarne wieczorowe z 23.9.2011