Uniwersytet Łódzki
WYDZIAŁ     Katedra Rachunkowości
Katedra Rachunkowości

1948   -   70 lat działalności   -   2018

aktualności

o Katedrze

działalność badawcza

działalność dydaktyczna

działalność statutowa

współpraca z zagranicą

współpraca z praktyką

studia podyplomowe

pracownicy

konferencje

informacje dla studentów

Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości

Koło naukowe SIGMA

kontakt

 

Działalność dydaktyczna Katedry Rachunkowości obejmuje:

  Kierunek Rachunkowość - studia I stopnia.

Studia te prowadzone są w formie:

studiów stacjonarnych (dzienne) I stopnia (3-letnie, licencjackie)

studiów niestacjonarnych zaocznych I stopnia (3-letnie, licencjackie)

…więcej

  Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami - studia II stopnia, na kierunku Finanse i rachunkowość.

Studia te prowadzone są w formie:

studiów stacjonarnych (dzienne) II stopnia (2-letnie, magisterskie)

studiów niestacjonarnych zaocznych II stopnia (2-letnie, magisterskie)

…więcej

  Studia doktoranckie - studia III stopnia

...więcej

  Studia podyplomowe

...więcej