Uniwersytet Łódzki
WYDZIAŁ     Katedra Rachunkowości
Katedra Rachunkowości

1948   -   70 lat działalności   -   2018

aktualności

o Katedrze

działalność badawcza

działalność dydaktyczna

działalność statutowa

współpraca z zagranicą

współpraca z praktyką

studia podyplomowe

pracownicy

konferencje

informacje dla studentów

Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości

Koło naukowe SIGMA

kontakt

 

Działalność badawcza

Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze Rachunkowości

  System rachunkowości finansowej i sprawozdawczości organizacji w warunkach współczesnego gospodarowania - perspektywa krajowa i międzynarodowa.

  Zastosowanie rachunkowości zarządczej w organizacjach w Polsce.

  Ewolucyjne i współczesne aspekty teorii rachunkowości.

W ramach wymienionych powyżej głównych kierunków badań prowadzone są następujące tematy badawcze w projekcie "Młodych naukowców":

Nadzór korporacyjny a komitet audytu - aspekt sprawozdawczy (dr Jacek Gad),

Zawód biegłego rewidenta w Polsce - perspektywy rozwoju (mgr Aneta Brzeska),

Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwach międzynarodowych stosujących MSSF (dr Justyna Dobroszek),

Ewolucja roli i zadań controllerów w polskich przedsiębiorstwach (mgr Marta Kawczyńska).

Jakość systemu rachunkowości zarządczej oraz jakość informacji przez niego generowanych w kontekście oceny sukcesu tego systemu (mgr Żaneta Pietrzak).

System rachunkowości przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego na przykładzie PGL Lasy Państwowe (mgr Joanna Piłacik).