Uniwersytet Łódzki      Wydział Zarządzania

 

Katedra Rachunkowości

1948    -    60 lat działalności    -    2008

 

 

Konferencja Jubileuszowa

 

60 lat Łódzkiej Katedry Rachunkowości
Twórcy i ich dzieła

24 września 2008

 

 

 

 

§   Cel konferencji

§   Program

§   Miejsce

Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ w dniu 24 września 2008 r. odbędzie się Konferencja na temat: „60 lat łódzkiej Katedry Rachunkowości. Twórcy i ich dzieła”.

Konferencja Jubileuszowa poprzedza doroczny Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, który odbędzie się w dniach 25-26 września 2008 roku w Hotelu Magellan w Bronisławowie.

 

Warunki uczestnictwa (potwierdzenie)

·         Udział w konferencji jest bezpłatny.

·         Uwaga! Ze względów organizacyjnych prosimy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji o potwierdzenie swojej obecności. Potwierdzenia należy dokonać poprzez wypełnienie à karty potwierdzenia i odesłanie jej drogą mailową na adres: bilans@uni.lodz.pl do dnia 31 lipca 2008 roku.

 

Pozostałe informacje organizacyjne

·         Osoby, które przybędą na Konferencję Jubileuszową dzień wcześniej, tj. 23 września 2008 roku mogą skorzystać (na koszt własny) z zakwaterowania w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej 26.

Organizatorzy zapewniają transport z miejsca zakwaterowania do miejsca Konferencji Jubileuszowej à Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26.

Ze względów organizacyjnych, prosimy Państwa o zabranie bagażu do miejsca Konferencji Jubileuszowej (dotyczy osób uczestniczących następnie w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości).

Osoby, które nie uczestniczą w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i korzystają z noclegu w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym z 24/25 września br. będą miały zapewniony transport powrotny do miejsca zakwaterowania po Konferencji Jubileuszowej.

·         Po zakończeniu oficjalnej części Konferencji Jubileuszowej na Wydziale Zarządzania UŁ:

·         osoby zaproszone na część zamkniętą Konferencji Jubileuszowej będą miały zapewniony transport z Wydziału Zarządzania UŁ do Pałacu Poznańskiego, gdzie odbędzie się druga część uroczystości jubileuszowych.

Po zakończeniu uroczystości w Pałacu Poznańskiego osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo w Dorocznym Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości będą miały zapewniony transport z Pałacu Poznańskiego do Hotelu Magellan w Bronisławowie (miejsce Zjazdu Katedr Rachunkowości).

Osoby, które nie uczestniczą w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości i korzystają z noclegu w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym z 24/25 września br. będą miały zapewniony transport powrotny z Pałacu Poznańskiego do miejsca zakwaterowania po Konferencji Jubileuszowej.

·         osoby uczestniczące tylko w otwartej (oficjalnej) części Konferencji Jubileuszowej, które zgłosiły swoje uczestnictwo w Dorocznym Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości będą miały zapewniony transport z Wydziału Zarządzania UŁ do Hotelu Magellan (miejsce Zjazdu), gdzie odbędzie się zakwaterowanie i (mniej)oficjalne przywitanie gości.

·         Bagaż! Wszystkie osoby, które przybędą na Konferencję Jubileuszową będą mogły na czas trwania uroczystości złożyć bagaż do przechowania w miejscu odbywania się Konferencji na Wydziale Zarządzania UŁ.

·         Powrót z Hotelu Magellan – dla osób uczestniczących w Dorocznym Zjeździe Katedr organizatorzy zapewniają transport powrotny do Łodzi. 

 

Dojazd na miejsce Konferencji Jubileuszowej z Dworca PKP Łódź Fabryczna

 

 

Patroni Konferencji

 

 

 

Sponsorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patroni medialni