WYDZIAŁ     Konferencje
Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy
   
 

Konferencja Jubileuszowa z okazji 10 - lecia Wydziału Zarządzania

   
 

17 - 18 września 2004 r.

   
  Program Konferencji
   
Cel Konferencji:

Celem Konferencji jest umożliwienie wymiany myśli i poglądów w zakresie szeroko rozumianych nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wyzwań stawianych tej dziedzinie wiedzy i będących konsekwencją pogłębiających się procesów globalizacyjnych. Konferencja jest adresowana do przedstawicieli świata nauki oraz praktyków, których zainteresowania koncentrują się wokół problemów związanych z rolą nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Konferencji patronować będzie Komitet Honorowy w osobach:

Prof. dr dr h.c. Karl Alewell

Mgr inż. arch. Anna Grabowska

Mgr inż. arch. Jacek Grabowski

Prof. dr dr h.c. Dietger Hahn

Prof. zw. dr hab. Stanisław Liszewski

Prof. dr dr h.c. Lee E. Preston

Prof. zw. dr hab. Wiesław Puś

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Jerzy Regulski

Dyrektor Jan Rydz

Prof. zw. dr hab. Michał Seweryński

Poseł na Sejm III Kadencji Andrzej Woźnicki

   
Program Konferencji:

Program Konferencji obejmuje dwa dni obrad, na które składają się sesja plenarna w trakcie której zaprezentowane zostaną referaty wprowadzające oraz dziewięć sesji tematycznych o następujących profilach:

  1. "Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw"
  2. "Marketing w świetle wyzwań Nowej Ekonomii"
  3. "Strategie przedsiębiorstw po integracji z Unią Europejską"
  4. "Społeczne problemy zarządzania organizacjami w warunkach przenikania kultur"
  5. "Zintegrowane systemy zarządzania jakością w wybranych sektorach gospodarki"
  6. "Nowoczesne narzędzia w systemach informatycznych zarządzania"
  7. "Rachunkowość w warunkach globalizacji"
  8. "Zarządzanie w sektorze użyteczności publicznej wobec wyzwań globalizacji"
  9. "Zarządzanie zasobami ludzkimi - wyzwanie XXI wieku"
   
Miejsce Konferencji:

Konferencja odbędzie się w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź.

   
Referaty:

Streszczenia referatów w języku polskim powinny zostać dostarczone na adres sekretariatu Konferencji: jubileusz2004@wzmail.uni.lodz.pl do dnia 30 maja 2004r. Objętość streszczenia nie powinna przekroczyć 300 słów. Termin składania pełnych tekstów (w formie elektronicznej) mija 31 lipca 2004r.

Wymogi wydawnicze dla referatów.
   
Rejestracja:

Formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać do 30 maja 2004r na adres zamieszczony poniżej. Można także skorzystać z elektronicznego formularza rejestracji. Wszystkie zarejestrowane osoby otrzymają pełne informacje wraz z programem do 10 czerwca 2004r.

   
Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna w kwocie 700 zł na osobę obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały konferencyjne. Opłatę należy kierować na konto: Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania nr: 84 1020 3408 0000 4102 0112 1110 z dopiskiem Jubileusz 2004 w terminie do 31 maja 2004r.

   
Sekretariat Konferencji:

Dr Beata Banachowicz
Dr Justyna Danielewicz
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel. (42) 635 51 98, 635 50 44,
fax (42) 66 55 631
e-mail: jubileusz2004@wzmail.uni.lodz.pl